floral

Vybrané kvetinové maľby vám ponúkam aj ako muzeálne reprodukcie v rozmere, ktorý je rovnaký ako rozmer originálnej maľby a v kvalite, ktorá je takmer na nerozoznanie od originálu. Muzeálna reprodukcia je najvyššia dostupná kvalita tlače, ktorá garantuje stálosť farieb a ich odolnosť voči UV žiareniu na minimálne 200 rokov.

Je vytlačená na bavlnenom papieri, ktorý je svojou štruktúrou takmer rovnaký tomu, na ktorom je akvarel pôvodne namaľovaný.

Každý výtlačok je na zadnej strane ručne podpísaný a očíslovaný. 

Tento rozmer je jednoducho zarámovateľný do štandardných rámov s parspartou, či bez nej.

 

 

I propose you a selection of my Floral aquarelle paintings as well as Fine Art Prints. They are in the same dimension as the original painting. Fine Art Print is the highest quality of reproduction available and guaratees the stability of colors and their restistance to UV radiance for at least 200 years.

The reproduction is printed on a fine cotton rug, which has almost the same structure as the original paper of the artwork.

Each print is signed and numbered by hand on the back side.

This dimension is a standard one and it is easily to frame with or without a white boarder.

 

banner-prints_en.jpg

 

 

nevadza.png

 

Cornflower 2019 (29,7x42 cm, ink and aquarelle on paper)

 

 

iskernik.png

 

Buttercup 2019 (29,7x42 cm, ink and aquarelle on paper)

 

 

zlaty_dazd.png

 

 Lynwood gold 2019 (29,7x42 cm, ink and aquarelle on paper)

 

 

z_lesa.png

 

From the woods 2019 (29,7x42 cm, ink and aquarelle on paper)

 

 

mimoza.png

 

Mimosa 2019 (29,7x42 cm, ink and aquarelle on paper) Available as Fine Art Print - 35€

 

 

sipky.png

 

Rosehips 2018 (29,7x42 cm, ink and aquarelle on paper) Available as Fine Art Print - 35€

 

 

harmancek.png

 

Camomille 2018 (29,7x42 cm, ink and aquarelle on paper)

 

 

pivonie.png

 

Peonies 2018 (29,7x42 cm, ink and aquarelle on paper) Available as Fine Art Print - 35€

 

 

jablon.png

 

Blooming branches 2018 (29,7x42 cm, ink and aquarelle on paper) Available as Fine Art Print - 35€

 

 

bodliaky.png

 

Thistles 2018 (29,7x42 cm, ink and aquarelle on paper)

 

 

gypsomilka.png

 

Gipsomilla 2018 (29,7x42 cm, ink and aquarelle on paper) Available as Fine Art Print - 35€

 

 

cakanka_ii.png

Chicory 2018 (29,7x42 cm, ink and aquarelle on paper)

 

 

 

sinking_in_the_snow_iii.jpg

Sinking in the snow III. 2018 (65x50 cm, ink and aquarelle on paper)

 

 

sinking_in_the_snow_i.m.jpg

Sinking in the snow II. 2018 (29,7x42 cm, ink and aquarelle on paper)

 

 

sinking_in_the_snow_ii.m.jpg

Sinking in the snow I. 2018 (29,7x42 cm, ink and aquarelle on paper)

 

 

 

botanika_i_0.jpg

Botany I. (70x100 cm, ink on paper) collection of Novohradské múzeum a galéria, Lučenec, SK

 

 

botanika_ii_0.jpg

Botany II. (70x100 cm, ink on paper) collection of Novohradské múzeum a galéria, Lučenec, SK